Spordiklubi

Klubi on asutatud 01.11.2013. aastal Kamaris. Klubi sai loodud põhjusel, et umbes 10 aastat sõitsime ja vedasime oma lapsi Saarepeedile suusatrenni, lõpus ka Viljandisse ning lõpuks otsustasime, et võiks ju ise teha omale võimalused, et ka kodukandis treenida. Spordiklubi loomisel oli kolm perekonda.

Spordiklubi põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja
treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

Eesmärk

Klubi tegevuse eesmärkideks on sportlike eluviiside propageerimine ning laste ja noorte
treeningute korraldamine ja vabaaja sportlik sisustamine, klubi liikmete sportimiseks ja vaba
aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, viljelemine ja arendamine tervisespordi tasemest
kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

Klubi liikmeks võib olla iga isik, kes vastab liikmetele esitatavatele
nõuetele, nõustub Klubi eesmärkidega ning on nõus täitma Klubi põhikirja ning üldkoosoleku ja
juhatuse otsuseid ning tasub regulaarset liikmemaksu.

Treenerid

  • Eno Vahtra- vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine, laskesuusatamine
  • Hanna-Brita Kaasik- spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine, laskesuusatamine
  • Klaus Mark Kolpakov- spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine, laskesuusatamine